Profil Magazynu

Częstotliwość ukazywania się pisma determinuje jego formułę. Autorzy widzą lokalne wydarzenia i zjawiska z dłuższej perspektywy. Osadzają je w ciekawych kontekstach. Klarownie objaśniają i jednoznacznie komentują. W Rozmaitościach Ostrołęckich nie ma miejsca na tematy nieważne.


Redaktor naczelny Tomasz Decyk.
Kontakt z redakcją Anna Siudak
Tel. 29 760 91 92

 

Profil Czytelnika

Rozmaitości pozycjonujemy jako magazyn opinii, adresowany do szerokiej grupy odbiorców: kobiet i mężczyzn, w wieku 18-59, oczekujących od pisma znacznie więcej niż sam tylko zbiór różnorodnych informacji.

Nasza grupa, to czytelnicy poszukujący szerszej informacji, poważnej publicystyki, historycznej refleksji, ale także wartościowych wzorców stylu życia i spędzania wolnego czasu. To osoby, które cenią wartości, stawiając na pierwszym miejscu rodzinę, dom, dzieci. 

ro319ro320 (1)ro321ro322ro323ro324ro325ro326ro327ro328ro329ro330ro331ro332ro333ro334ro335

Możecie Państwo zwiększyć sprzedaż produktów i usług.

Dotrzeć do nowego kręgu odbiorców!

Zapraszamy do skorzystania z oferty reklamowej Rozmaitości Ostrołęckich.

Reklama

– proponujemy wybór dowolnych rozmiarów reklamy modułowej od 1 do 30 modułów

– cena za 1 moduł w Rozmaitościach w pełnym kolorze 75 zł*

– oferujemy bezpłatny projekt reklamy(studio graficzne)

– korzystne rabaty indywidualne przy dłuższej współpracy

Dopłaty

Pierwsza strona 120%

Ostatnia strona 100%

Strona 2 lub 3 80%

Wskazanie strony 25%

Insert
Nakład 20 tys. szt.

Ulotka format A5 0,06 zł

Ulotka format A4 0,07 zł

Ulotka drukowana przez Informedia 0,05 zł

Artykuł sponsorowany

– proponujemy formaty:

½ strony formatu A3 1500zł

¼ strony formatu A3 800zł

– zapewniamy obsługę dziennikarską

– oferujemy serwis fotograficzny

– korzystamy z dobrej jakości fotografii klientów

*do wszystkich cen doliczamy podatek VAT

INNE gazety czekają w kioskach, MY jesteśmy w domach czytelników.

knakielskaDoradca Klienta

Kamila Nakielska

kamila.nakielska@informedia.pl

tel. 609 044 998