Reklama

Celem reklamy jest przekonanie odbiorców o zaletach produktu,
sile i wiarygodności marki, wyjątkowości oferty.
Reklama składa obietnice, zachęca, proponuje, przekonuje. 
Reklama działa na zmysły, najsilniej na zmysł wzroku. 
Bardzo wierzymy w reklamę wizualną.

Telebim

Mówimy o nim ekran, videowall, telebim a to także tablica reklamowa, tyle że elektroniczna.

Możemy bez najmniejszej przesady uznać elektroniczną tablicę za medium aktywne (mieniącą się światłem, uwodzącą ruchem i kolorowym obrazem), o ileż to atrakcyjniejsze od pasywnego plakatu, nawet w dużym formacie.

Telebim, to dynamiczna seria ruchomych obrazów układająca się w krótką historyjkę, według recepty znanej nam z telewizyjnych spotów reklamowych.

Nowoczesne i efektowne medium reklamowe.

Umieszczone w przestrzeni miasta, w jego najbardziej ruchliwym punkcie pozwala zobaczyć i zapamiętać przekaz reklamowy.

Oferta

Tablice

Reklama zewnętrzna już na samym początku, czyli poczynając od nazwy, sprawia sporo problemów. Polskie określenie jest długie i niewygodne. Angielskie; billboard, outdoor lub OOH – out-of-home wcale nie brzmi lepiej ani krócej. Tak czy inaczej reklamę zewnętrzną kojarzymy z wielkim formatem, nowoczesnymi nośnikami, a nawet niestandardowymi rozwiązaniami przestrzennymi.

Przekaz reklamowy umieszczany na tablicach różni się od tych, na innych nośnikach. Reklama zewnętrzna – w przeciwieństwie do reklam zamieszczanych w mediach – nie jest w stanie przekazać dużej ilości informacji.

Zgodnie ze swą charakterystyką i oddziaływaniem siłą obrazu zapewnia szybką identyfikację produktu lub marki. Często komunikat, który czytamy na wielkoformatowej tablicy sprowadza się do jednego zdania, a nawet ogranicza się do jednego słowa, na przykład nazwy firmy. I to wystarcza.

Dobrze wiedzą o tym politycy, którzy na bilbordach umieszczają swoje imię i nazwisko oraz hasło. Najważniejsze jest zawsze zdjęcie.

Oferta