Historia

Jesteśmy obecni na ostrołęckim rynku od 01.04.1998 roku. Zaczynaliśmy jako biuro ogłoszeń. Wkrótce rozpoczęliśmy wydawanie własnej gazety „Przegląd Gospodarczy”, tytuł ten przekształciliśmy w ukazujące się do dziś „Rozmaitości Ostrołęckie”, które w tym roku obchodzą 15 lecie. Równolegle rozpoczęliśmy działalność reklamową, a w 2002 uruchomiliśmy drukarnię.

Dziś dysponujemy różnorodną ofertą na którą składają się:

  • Wyjątkowy magazyn opinii – Rozmaitości Ostrołęckie
  • Niezależny portal informacyjno publicystyczny – rozmaitosci.com
  • Sieć nośników reklamy zewnętrznej dającą niepowtarzalne możliwości lokalnego mediamix
  • Pełna oferta druku, „od wizytówki poprzez druki wysokonakładowe po wielki format”
  • Kreatywny zespół proponujący klientom niestandardowe rozwiązania marketingowe

123

Misja

Współpracować z naszymi klientami na zasadach partnerstwa.
Przynosić im twórcze i skuteczne rozwiązania biznesowe i reklamowe.
Aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności, wspierać potrzebujących pomocy.

Wartości

Aktywność. Samodzielność. Odpowiedzialność.

To podstawowe wartości, którymi kieruje się nasza firma oraz wszyscy jej pracownicy.

W profesjonalnych relacjach, traktujemy współpracowników, klientów i innych partnerów w biznesie z szacunkiem, poszanowaniem godności, uczciwością i lojalnością.

Wyznaczając wspólnie z naszymi klientami zadania do zrealizowania, rozumiemy je jako cele wspólne i wzajemne partnerskie obowiązki.